Pirkimo sąlygos

Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir MB “Ant mėnulio krašto” (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje Moon-Mood susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, užpildęs atsiskaitymo informaciją, pasirinkęs pristatymo bei apmokėjimo būdus, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje Moon-Mood, Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną ir k.t.). Pirkėjas atsakingas už teisingą duomenų pateikimą.

2.2. Internetinė parduotuvė Moon-Mood įsipareigoja neatskleisti jokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus internetinės parduotuvės Moon-Mood partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5. Internetinės parduotuvės Mood-Mood Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos internetinėje parduotuvėje Moon-Mood skelbiamos sąlygos.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 5.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą.

4.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Mood-Mood įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

4.6. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.8. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.9 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi internetinės parduotuvės Moon-Mood teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje Moon-Mood ir suformuotame užsakyme nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta.

5.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas per atsiskaitymo partnerio sistemą www.paysera.lt, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. Neapmokėjus užsakymo per 1 valandą, užsakymas yra šalinamas iš sistemos.

5.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą www.paysera.lt – „Luminor Bank AB“, „Danske“ bankas, “Ūkio” bankas, „Citadele“ bankas, “Šiaulių” bankas, “Swedbank” AB, AB “SEB” bankas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje Moon-Mood, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

6.2. Prekių pristatymo paslauga:

6.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

6.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

6.2.3. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą:

  • per LP Express siuntų savitarnos terminalus: 2,9 Eur;
  • per Omniva siuntų savitarnos terminalus: 3,5 Eur;

Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

6.2.4. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis ar dydis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

6.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

6.8. Jeigu Klientas iš siuntos pristatymo punkto (Omniva paštomato, LP Express paštomato, Lietuvos pašto) laiku neatsiima siuntos, tokiais atvejais Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo ir reikalauti Pardavėjo padengti esamo ar pakartotinio pristatymo išlaidas. Neatsiėmus iš paštomato ar Lietuvos pašto siuntos per transporto kompanijos nurodytą terminą (kai siunta sugrįžta pas siuntėją) pirkėjui grąžinama tik už prekes sumokėta suma, prekių pristatymo mokestis NEGRĄŽINAMAS.

7. Prekių grąžinimas.

7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu. info@moon-mood.lt

Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas Pirkėjui prie jo užsakytų prekių ir pateikti jį kartu su grąžinama preke (-ėmis).

7.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

7.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

7.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.;

7.3.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

7.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

7.3.6. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Prekes grąžinti galima

  • per LP Express savitarnos terminalus;
  • per Omniva siuntų savitarnos terminalus;

Grąžinamos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.

7.4. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių išsiuntimo Pardavėjui dienos. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

7.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

7.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

7.7. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis

8. Rinkodara ir informacija.

8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje Moon-Mood gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9. Atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie internetinės parduotuvės Moon-Mood.

9.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.